Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 14 360 tonn, 20,7 prosent mindre enn i veka før då volumet var 18 099 tonn.

I veke 52 i 2021 vart det eksportert 158 tonn frosen laks, og prisen var 59,02 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.