Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 15 822 tonn, 15,2 prosent meir enn i veka før då volumet var 13 735 tonn.

I veke 19 i 2023 vart det eksportert 409 tonn frosen laks, og prisen var 93,28 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.