Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 17 460 tonn, 9,3 prosent meir enn i veka før då volumet var 15 972 tonn.

I veke 13 i 2023 vart det eksportert 396 tonn frosen laks, og prisen var 99,72 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.