Eksportkvantum for fersk laks i veke 4 enda på 18 163 tonn, 2,6 prosent meir enn i veka før då volumet var 17 699 tonn.

I veke 4 i 2022 vart det eksportert 691 tonn frosen laks, og prisen var 65,91 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.