Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 19 385 tonn, 9,3 prosent meir enn i veka før då volumet var 17 738 tonn.

I veke 25 i 2021 vart det eksportert 490 tonn frosen laks, og prisen var 58,60 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.