Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 18 927 tonn, 5,5 prosent meir enn i veka før då volumet var 17 935 tonn.

I veke 29 i 2022 vart det eksportert 401 tonn frosen laks, og prisen var 110,04 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.