Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 16 113 tonn, 15,9 prosent meir enn i veka før då volumet var 13 902 tonn.

I veke 19 i 2022 vart det eksportert 395 tonn frosen laks, og prisen var 78,97 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.