Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 14 245 tonn, 8,1 prosent meir enn i veka før då volumet var 13 181 tonn.

I veke 17 i 2022 vart det eksportert 236 tonn frosen laks, og prisen var 96,65 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.