Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 17 628 tonn, 10,0 prosent meir enn i veka før då volumet var 16 023 tonn.

I veke 14 i 2022 vart det eksportert 374 tonn frosen laks, og prisen var 74,43 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.