Eksportkvantum for fersk laks i veke 8 enda på 14 905 tonn, 0,4 prosent meir enn i veka før då volumet var 14 851 tonn.

I veke 8 i 2023 vart det eksportert 654 tonn frosen laks, og prisen var 89,30 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.