Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 17 933 tonn, 1,4 prosent meir enn i veka før då volumet var 17 680 tonn.

I veke 7 i 2022 vart det eksportert 428 tonn frosen laks, og prisen var 70,36 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.