Eksportkvantum for fersk laks i veke 50 enda på 25 735 tonn, 9,1 prosent meir enn i veka før då volumet var 23 597 tonn.

I veke 50 i 2021 vart det eksportert 578 tonn frosen laks, og prisen var 64,23 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks¹

¹ Tallgrunnlaget ble endret til to desimaler 22. desember 2021, kl. 08:37

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.