Eksportkvantum for fersk laks i veke 24 enda på 15 317 tonn, 12,5 prosent meir enn i veka før då volumet var 13 618 tonn.


I veke 24 i 2022 vart det eksportert 335 tonn frosen laks, og prisen var 82,1 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.