Eksportkvantum for fersk laks i veke 16 enda på 16 060 tonn, 5,2 prosent meir enn i veka før då volumet var 15 265 tonn.

I veke 16 i 2023 vart det eksportert 390 tonn frosen laks, og prisen var 95,03 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.