Eksportkvantum for fersk laks i veke 40 enda på 24 934 tonn, 5,0 prosent mindre enn i veka før då volumet var 26 236 tonn.

I veke 40 i 2022 vart det eksportert 709 tonn frosen laks, og prisen var 87,99 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.