Eksportkvantum for fersk laks i veke 39 enda på 26 236 tonn, 5,9 prosent mindre enn i veka før då volumet var 27 882 tonn.

I veke 39 i 2022 vart det eksportert 573 tonn frosen laks, og prisen var 81,06 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.