Eksportkvantum for fersk laks i veke 41 enda på 24 509 tonn, 5,0 prosent mindre enn i veka før då volumet var 25 798 tonn.

I veke 41 i 2021 vart det eksportert 806 tonn frosen laks, og prisen var 55,85 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.