Eksportkvantum for fersk laks i veke 5 enda på 16 946 tonn, 0,2 prosent meir enn i veka før då volumet var 16 916 tonn.

I veke 5 i 2023 vart det eksportert 343 tonn frosen laks, og prisen var 87,22 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.