Eksportkvantum for fersk laks i veke 1 enda på 14 932 tonn, 8,7 prosent meir enn i veka før då volumet var 13 731 tonn.

I veke 1 i 2023 vart det eksportert 126 tonn frosen laks, og prisen var 76,18 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.