Eksportkvantum for fersk laks i veke 40 enda på 25 798 tonn, 2,3 prosent mindre enn i veka før då volumet var 26 410 tonn.

I veke 40 i 2021 vart det eksportert 733 tonn frosen laks, og prisen var 57,96 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.