Eksportkvantum for fersk laks i veke 48 enda på 22 316 tonn, 0,8 prosent mindre enn i veka før då volumet var 22 492 tonn.

I veke 48 i 2022 vart det eksportert 462 tonn frosen laks, og prisen var 87,32 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.