Eksportkvantum for fersk laks i veke 15 enda på 12 041 tonn, 31,7 prosent mindre enn i veka før då volumet var 17 628 tonn. Det er vanleg med lågt eksportvolum i påskeveka.

I veke 15 i 2022 vart det eksportert 81 tonn frosen laks, og prisen var 80,14 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.