Eksportkvantum for fersk laks i veke 18 enda på 13 902 tonn, 2,4 prosent mindre enn i veka før då volumet var 14 245 tonn.

I veke 18 i 2022 vart det eksportert 239 tonn frosen laks, og prisen var 78,09 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.