Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 13 731 tonn, 25,4 prosent mindre enn i veka før då volumet var 18 401 tonn. I veke 52 i 2022 vart det eksportert 122 tonn frosen laks, og prisen var 78,36 kr/kg. Det er vanlig at priser og nettovekt varierer mye i jule- og nyttårshelga. 

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.