388931
388931
friartikkel
2019-06-06T10:14:00.000Z
no

Utenrikshandel etter land og varekode (HS)

Import og eksport - alle land og varenummer 1988-2020

Publisert:

Oppdatert:

Vi tilbyr nå komplette datasett tilsvarende statistikkbanktabell 08801 for nedlasting. De inneholder import og eksport, alle  land og varenummer for årene 1988 - 2020. 

Oppdatering skjer etter publisering av endelige og reviderte årstall i mai hvert år. Tallene for 1988-2019 er endelige.

Datasettene kan f.eks. åpnes i program som R, SAS eller importeres til en database. 

Last ned CSV (semikolonseparert) pakket som ZIP: 

Foreløpige tall 2020: Tab_08801_2020.zip 

1988 - 2018 (samlet): Tab_08801_1988-.zip (45 millioner rader)

Femårs filer, endelig tall:

Tabellene har en annen struktur enn tabell 08801 i Statistikkbanken. 

Filene inneholder følgende variabler:

Variabel 1 - aargang
Variabel 2 impeks, 1=import og 2=eksport
Variabel 3 -  varenr, varekode i tolltariffen.  Se  detaljert varefortegnelse for informasjon om varenummer
Variabel 4 -  obland, opprinnelsesland for import, bestemmelsesland for eksport. Se KLASS for mer informasjon.
Variabel 5 -  vnr_m2, kode for mengdebeskrivelser. Se beskrivelsen under.
Variabel 6 -  m1_sum,  mengde1
Variabel 7 – m2_sum,  mengde2
Variabel 8 -  v_sum, verdi i kroner

Forklaring av kode for mengdebeskrivelser - variabel 5 (vnr_m2):

1 – mengde1=kg og mengde2=blank
2 – mengde1= mwh  og mengde2=blank
B – mengde1=brutto reg. tonn og mengde2=stykk
C – mengde1=kg  og mengde2=karat
F – mengde1=kg og mengde2=fat
G – mengde1=kg  og mengde2= gram
K – mengde1= kg   og mengde2=beregnet kg
L – mengde1= kg  og mengde2=liter
M – mengde1= kg  og mengde2=meter
P – mengde1=kg  og mengde2=par
S – mengde1=kg  og mengde2=stykk
U – mengde1=kg  og mengde2=kubikkmeter
V – mengde1=kg  og mengde2=kvadratmeter 

Dersom du vil prøve å åpne 5-års datasettene i Excel, må du benytte Data-fanen for import.

08801-datasett til Excel

Kontakt