Artikler om norskopplæring for voksne innvandrere

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. 1 av 3 fra Ukraina Artikkel 29. juni

    I løpet av 2022 deltok 28 400 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Nær 1 av 3 av deltakerne var fra Ukraina, og dette bidro til en økning på 30 prosent i deltakerantallet fra 2021.

2022

  1. Fortsatt nedgang i deltakerantallet Artikkel 30. juni

    I løpet av 2021 deltok 22 200 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette var en nedgang på 15 prosent fra 2020, og siden 2017 er antallet nær halvert.

2021

  1. Antall deltakere i norskopplæring fortsetter å synke Artikkel 25. juni

    I løpet av 2020 deltok 26 123 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette var en nedgang på 23 prosent fra 2019. Antall deltakere i norskopplæring for asylsøkere har også blitt betydelig redusert de siste årene, og kun 446 personer deltok i denne ordningen i 2020.