Tabell 2. Fullførte videreutdanninger blant lønnstakere 21 - 58 år i 2017, etter nivå på utdanningen og kjennetegn ved deltakerne. Prosent

Tabell 2. Fullførte videreutdanninger blant lønnstakere 21 - 58 år i 2017, etter nivå på utdanningen og kjennetegn ved deltakerne. Prosent
Tabell 2. Fullførte videreutdanninger blant lønnstakere 21 - 58 år i 2017, etter nivå på utdanningen og kjennetegn ved deltakerne. Prosent
Videregående - yrkeskompetanseFagskoleUniversitet- og høgskole, gradUniversitet- og høgskole, kortere moduler i alt
Alle lønnstakere4,69,233,452,8
Kjønn
Menn7,611,930,250,3
Kvinner2,67,335,654,6
Utdanningsnivå før VU
Grunnskole eller uoppgitt40,714,231,313,9
Videregående skolenivå8,128,623,240,1
Fagskole5,820,233,840,2
Universitets- og høgskolenivå0,61,437,160,9
Yrke
Ledere og akademikere, militære yrker og uoppgitt0,6340,156,3
Kontor, salg og personlig tjenesteytere4,512,428,254,9
Håndverkere og arbeidere i primærnæringene31,543,38,317
Transport, industri og hjelpearbeidere19,618,919,941,5
1Omfatter lønnstakere med en stillingsprosent på 60 eller mer og utdanning påbegynt høsten 2018 og fullført innen høsten 2021.
Standardtegn i tabeller