Tabell 1. Deltakelse i formell videreutdanning blant lønnstakere 21 - 58 år i 2017, etter yrke. Prosent

Tabell 1. Deltakelse i formell videreutdanning blant lønnstakere 21 - 58 år i 2017, etter yrke. Prosent
Tabell 1. Deltakelse i formell videreutdanning blant lønnstakere 21 - 58 år i 2017, etter yrke. Prosent
YrkeAndel som har påbegynt en videreutdnaningAndel som har fullført en videreutdanning
Ledere og akademikere, militære yrker og uoppgitt7,23,3
Kontor, salg og personlig tjenesteytere6,44,6
Håndverkere og arbeidere i primærnæringene2,61,9
Transport, industri og hjelpearbeidere2,21,5
1Omfatter lønnstakere med en stillingsprosent på 60 eller mer og utdanning påbegynt høsten 2018 og fullført innen høsten 2021.
Standardtegn i tabeller