Tabell 2. Privatisteksamener i utvalgte fag avlagt av privatister som søker studier med høye poenggrenser, skoleårene 2018/2019 - 2020/2021. Antall

Tabell 2. Privatisteksamener i utvalgte fag avlagt av privatister som søker studier med høye poenggrenser, skoleårene 2018/2019 - 2020/2021. Antall
Tabell 2. Privatisteksamener i utvalgte fag avlagt av privatister som søker studier med høye poenggrenser, skoleårene 2018/2019 - 2020/2021. Antall
FagkodeAlle privatisterFørstegangsprivatistForbedringsprivatist
MAT1011 - Matematikk 1P3 6311 7231 908
NOR1211 - Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig2 8541 2411 613
SAF1001 - Samfunnsfag2 4831 1381 345
NOR1212 - Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig2 3021 0031 299
NAT 1002 - Naturfag, vg1 studieforberedende utdanningsprogram2 0729261 146
MAT 1015 - Matemarikk 2P1 8047731 031
GEO 1001 - Geografi1 5655611 004
REA3011 - Kjemi 11 470741729
REA3004 - Fysikk 11 430734696
REA3001 - Biologi 11 394797597
Alle fag53 63828 12225 516
Standardtegn i tabeller