Tabell 1. Kjennetegn ved privatister som søker studier med høye poenggrenser, skoleårene 2018/2019 - 2020/2021. Prosent.

Tabell 1. Kjennetegn ved privatister som søker studier med høye poenggrenser, skoleårene 2018/2019 - 2020/2021. Prosent.
Tabell 1. Kjennetegn ved privatister som søker studier med høye poenggrenser, skoleårene 2018/2019 - 2020/2021. Prosent.
Alle studier med høye poenggrenserSykepleierMedisinPsykologiSivilingeniørutdanning NTNUOdontologi
Kjønn
Kvinne73,981,671,670,333,171,9
Mann26,118,428,429,766,928,1
Innvandringskategori
Den øvrige befolkningen73,369,672,886,289,749,6
Innvandrere18,625,013,97,35,528,1
Norskfødte med innvandrerforeldre8,15,413,36,54,822,3
Foreldrenes utdanningsnivå
Lang høyere23,59,039,933,051,825,1
Kort høyere34,531,835,841,735,133,3
Videregående25,234,414,519,710,318,3
Grunnskole7,610,65,03,51,010,9
Uoppgitt9,214,14,82,11,812,3
Standardtegn i tabeller