Tabell 4. Antall privatisteksamener avlagt av forbedringsprivatister i flere år, etter fag. Skoleårene 2018/2019 - 2020/2021.

Tabell 4. Antall privatisteksamener avlagt av forbedringsprivatister i flere år, etter fag. Skoleårene 2018/2019 - 2020/2021.
Tabell 4. Antall privatisteksamener avlagt av forbedringsprivatister i flere år, etter fag. Skoleårene 2018/2019 - 2020/2021.
Alle privatisterAndre studierCand.med.-utdanningMaster, rettsvitenskapBachelor, sykepleieutdanning
Alle fag19 90711 3803 7402 5972 190
MAT1011 - Matematikk 1P1 6411 080144187230
NOR1211 - Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig1 400793245199163
NOR1212 - Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig1 144641198180125
SAF1001 - Samfunnsfag1 071625159160127
MAT 1015 - Matematikk 2P1 011666.126219
NAT 1002 - Naturfag, vg1 studieforberedende utdanningsprogram876520118131107
GEO 1001 - Geografi84348314514867
REL1001 - Religion og etikk74544112211468
HIS1002 - Historie vg3 studieforberedende utdanningsprogram6303691177470
NOR1213 - Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig557313847882
Standardtegn i tabeller