Tabell 3. Andel forbedringsprivatister som har et stabilt førsteønske, etter kjennetegn. Skoleårene 2018/2019 - 2020/2021.

Tabell 3. Andel forbedringsprivatister som har et stabilt førsteønske, etter kjennetegn. Skoleårene 2018/2019 - 2020/2021.
Tabell 3. Andel forbedringsprivatister som har et stabilt førsteønske, etter kjennetegn. Skoleårene 2018/2019 - 2020/2021.
Stabilt førstevalgIkke stabilt førstevalg
Alle64,335,7
Alder
Yngre enn 22 år57,942,1
22-2468,032,0
25-2978,221,8
30 år eller eldre77,822,2
Kjønn
Mann62,837,2
Kvinne65,334,7
Innvandringskategori
Den øvrige befolkningen64,835,2
Norskfødte med innvandrerforeldre65,534,5
Innvandrere58,441,6
Foreldrenes utdanningsnivå
Kort høyere64,535,5
Lang høyere65,634,4
Videregående63,236,8
Grunnskole63,336,7
Uoppgitt60,739,3
Antall år som forbedringsprivatist
Forbedringsprivatist i 2 år61,638,4
Forbedringsprivatist i 3 år89,410,6
Standardtegn i tabeller