Tabell 1. Kjennetegn ved personer som er forbedringsprivatister i flere år, skoleårene 2018/2019 - 2020/2021. Prosent.

Tabell 1. Kjennetegn ved personer som er forbedringsprivatister i flere år, skoleårene 2018/2019 - 2020/2021. Prosent.
Tabell 1. Kjennetegn ved personer som er forbedringsprivatister i flere år, skoleårene 2018/2019 - 2020/2021. Prosent.
Andel
Kjønn
Mann39,5
Kvinne60,5
Innvandringskategori
Den øvrige befolkningen84,9
Norskfødte med innvandrerforeldre7,2
Innvandrere7,9
Foreldrenes utdanningsnivå
Kort høyere40,0
Lang høyere26,7
Videregående25,9
Grunnskole5,5
Uoppgitt2,0
Alder
Yngre enn 22 år52,9
22-2430,5
25-2914,1
30 år eller eldre2,5
Standardtegn i tabeller