Utdanningsindikatorer OECD

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 17. september 2021

Norge blant landene med lavest kvinneandel i yrkesfag

Sammenlignet med andre OECD-land er Norge blant landene med størst grad av kjønnsdeling i videregående opplæring.