Utdanningsindikatorer OECD

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Norske elever bytter oftere fra yrkesfag til studieforberedende enn ellers i OECD Artikkel 13. september

    En av fire elever på yrkesfaglige utdanningsprogram bytter til og fullfører et studieforberedende utdanningsprogram.

2022

  1. Høy sysselsetting blant unge med høyere utdanning Artikkel 4. oktober

    Sysselsettingsgraden blant unge voksne med en universitets- og høgskoleutdanning var høyere i Norge enn noe annet OECD-land i 2021.

2021

  1. Norge blant landene med lavest kvinneandel i yrkesfag Artikkel 17. september

    Sammenlignet med andre OECD-land er Norge blant landene med størst grad av kjønnsdeling i videregående opplæring.