14864_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjound/aar
14864
Økning for tørrlast - nedgang for tankskip
statistikk
2002-12-03T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sjound, Sjøtransportundersøkelsen (opphørt), godstransport, passasjertransport, godsmengde, kystfart, leietransport, egentransport, tørrlastskip, tankskipSjøtransport, Transport og reiseliv
true

Sjøtransportundersøkelsen (opphørt)2000-2001

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Økning for tørrlast - nedgang for tankskip

Totalt ble det transportert 109 millioner tonn gods av norske skip i 2001, en nedgang på 11 prosent fra 2000. Tankskip ble redusert med 18 prosent fra 2000 til 2001. Tørrlastskipene opplevde derimot en økning på rundt 31 prosent i samme periode. De norske passasjerskipene transporterte rundt 50 millioner passasjerer både 2000 og 2001.

Tankskip over 3 000 bruttotonn sto for 84 prosent av transportert godsmengde i 2000 og 78 prosent av transportert godsmengde i 2001.

Sjøtransportundersøkelsen er en sammenslåing av to tidligere undersøkelser, leie- og egentransportundersøkelsen og rutefartsundersøkelsen. Sjøtransportundersøkelsen tar med alle tank- og tørrbulkskip, og passasjerskip i innenriksfart over 50 bruttotonn. Undersøkelsene før 2000 er ikke helt sammenlignbare med sjøtransportundersøkelsen i 2000 og 2001. Den tidligere undersøkelsen om skip i innenlands leie- og egentransport tok ikke med skip mellom 50 og 100 bruttotonn og heller ikke de over 3 000 bruttotonn. Rutefartsundersøkelsen tok med alle konsesjonspliktige skip i lokalfart.

Mindre transportert gods utenriks i 2001

Transportert godsmengde utenriks gikk ned fra 77,5 millioner tonn i 2000 til 63,6 millioner tonn i 2001. Dette er en nedgang på 18 prosent, eller nesten 14 millioner tonn. Det er likevel bare en av skipsgrupperingene som opplever lavere tall i 2001. Tankskip over 3000 bruttotonn har en nedgang på 2,4 millioner tonn innenriks og rundt 16 millioner utenriks fra 2000 til 2001.

Godsmengde transportert innenriks var 45,4 millioner tonn i 2000 og 45,5 millioner tonn i 2001.

Nedgang i tank

Tankflåten ble redusert med 6 og 27 skip, i skipsgruppene tankskip under 3 000 bruttotonn og tankskip over 3 000 bruttotonn fra 2000 til 2001. Tonnasjen falt med 1,6 millioner bruttotonn for de minste tankskipene og i overkant av 347 millioner bruttotonn for skip over 3 000 bruttotonn. Nedgangen i flåten gjenspeiles av at transportert gods ble redusert med 1 million tonn innenriks for tankere under 3 000 bruttotonn, og med 2,4 millioner tonn innenriks og 16 millioner tonn utenriks for de største tankerne.

Oppgang i tørrlast

Transportert godsmengde på tørrlastskip gikk opp fra 16,9 millioner tonn i 2000 til 22,1 millioner tonn i 2001. Oppgangen er tydeligst for skipsgruppen over 500 bruttotonn. Innenriks økte transportert mengde for denne gruppen med 2,8 millioner tonn og i utenriksfart med 1,8 millioner tonn. Det var 13 flere aktive skip og 84 millioner flere bruttotonn beskjeftiget i denne skipsgruppen i 2001 enn i 2000.

Økning fra 1999 til 2000 i transportert godsmengde

I tabell 3 er tankskip over 3 000 bruttotonn tatt bort. Sammenligner man fraktet godsmengde i tidsperioden 1997 til 2001 ser man en tiltakende aktivitet. Totalt ble det transportert 19 millioner tonn i 1997, 18 millioner i 1998 og 20 millioner i 1999. Fra 1999 til 2000 var det en liten økning til i overkant av 20 millioner tonn, selv om utenrikstrafikken gikk ned. I 2001 økte transportmengden til 24,5 millioner tonn.

Passasjerskip har en liten nedgang i 2001

Det ble fraktet rundt 50,2 millioner passasjerer i 2000. Dette ble redusert til 49,6 millioner passasjerer i 2001. Bilferjerutene transporterte 1,4 millioner færre passasjerer i 2001, noe som tilsvarer en nedgang i underkant av 4 prosent.

Brudd i tallene for lokalruter fra 1999 til 2000

Sammenligner man tallene for lokalruter fra 1999 til 2000, ser man et brudd i form av en økning på 4 millioner passasjerer, som skyldes endringer i utvalget. At utvalget er forskjellig reflekteres også i antall aktive skip som går opp fra 135 i 1999 til 223 i 2000. Bruttotonnasjen i lokalrutetrafikk mer enn dobles fra 25,2 millioner bruttotonn til 64 millioner bruttotonn for samme periode.

Tabeller: