Sjøtransportundersøkelsen (opphørt)2000-2001

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Sjøtransportundersøkelsen (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. desember 2002 2000-2001 Økning for tørrlast - nedgang for tankskip