Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på omtrent 5,5 millioner Omfatter opphold utenfor helårsboligen med minimum en overnatting uansett reisens formål. i perioden fra april til og med juni i 2021. Dette er en økning på 52 prosent hvis vi sammenlikner med samme periode året før.

Økningen kan ses i sammenheng med strengere reiserestriksjoner som preget 2. kvartal 2020. Da ble det innført reiserestriksjoner for utenlandsreiser, i tillegg ble det innført hytteforbud i påsken, som var i april, og ukene som fulgte. Dette førte til lavere reiseaktivitet enn det som har vært vanlig tidligere år.

Sammenlikner en reisetallene for 2. kvartal 2021 med det vi hadde før pandemien, er antall reiser omtrent på samme nivå som tilsvarende perioder før pandemien. Samtidig var en langt større andel av reisene i eget land, antall utenlandsreiser har falt kraftig.

Rekordmange reiste i eget land

Det ble foretatt hele 5,3 millioner Norgesreiser i 2. kvartal i år, det høyeste antallet som noen gang er målt i reiseundersøkelsen og en økning på 50 prosent fra samme kvartal i fjor. 2. kvartal 2021 var fortsatt preget av reiserestriksjoner og karantenekrav for utenlandsreiser, men i motsetning til året før var det åpent for innenlandsreiser i hele perioden.

Figur 1. Innen- og utenlandske reiser, 2. kvartal. Millioner reiser

I 2. kvartal 2020 ble det foretatt kun 90 000 utenlandsreiser. I samme kvartal i år økte antall utenlandsreiser til 190 000. Selv om antall utenlandsreiser mer enn doblet seg fra i fjor, er det fortsatt svært langt unna det som bruker å være normalt nivå for 2. kvartal.

Langt lavere forbruksutgifter på reiser enn før pandemien

Nordmenn brukte om lag 17,3 milliarder kroner på reiser i 2. kvartal 2021. Dette er nesten en dobling fra 2. kvartal i fjor, men samtidig langt unna det vi har brukt i tilsvarende kvartal i tidligere år. Det aller meste av forbruksutgifter ble lagt igjen i Norge. Vi brukte 16 milliarder kroner i Norge og kun 1,3 milliarder på reise i utlandet. Aldri før har det blitt målt så høye forbruksutgifter på Norgesreiser i et 2. kvartal.

Det er stor forskjell på hvordan vi reiser og hvordan vi bor når vi reiser til utlandet og når vi reiser i Norge. Typisk for en utenlandsferie er at vi reiser med fly, bor på hotell og er på reise lenger. På en typisk reise i Norge bruker vi bilen, benytter oss i større grad av Egen fritidsbolig (inkl. fritidsbolig/campingplass leid på åremål og timeshare-bolig), hjemme hos slektninger/venner eller i deres ferieboliger(vederlagsfritt), overnattinger i bobil/campingvogn/telt/fritidsbåt/i friluft/privatbil og lignende på ikke organiserte steder, andre måter ikke betalt for. og foretar kortere reiser.

Figur 2. Forbruksutgifter på innen- og utenlandske reiser, 2. kvartal. Milliarder kroner

Fortsatt få yrkesreiser

Av de 5,5 millioner reisene som ble foretatt i 2. kvartal i år, var om lag en halv million Reiser i forbindelse med å kunne utføre arbeidsoppgaver utenfor det vanlige arbeidstedet.. Dette var en økning på 62 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Selv om det var en betydelig økning for både yrkesreiser i Norge og utlandet ble det foretatt langt færre yrkesreiser enn det som var vanlig før koronautbruddet. I årene 2016 til 2019 ble det foretatt godt over en million yrkesreiser i 2. kvartal.

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 2. kvartal 2021 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 5,5 millioner. Intervall: 5 millioner til 6 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 20,1 millioner. Intervall: 19,1 millioner til 21,2 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 17,3 milliarder. Intervall: 14,8 milliarder til 19,7 milliarder