Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter innvandringskategori, landbakgrunn og andel av befolkningen (K)

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn
Statistikkvariabel  

Velg alle Fjern markeringer
region Les mer om variabeldefinisjoner og standardklassifikasjoner ­   
landbakgrunn ­   

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
år    

Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken