Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting (2007 - 2015)
08086: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier (2007 - 2015)
Avslutta tidsserier
06663: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk (avslutta serie) (2000 - 2007)
06778: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier (avslutta serie) (2003 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken