Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07095: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2007) og varetype (2005=100) (1990M01 - 2017M09)
08297: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2007) og varetype (2005=100) (1990 - 2017)
Avslutta tidsserier
03555: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2002) (1995=100) (avslutta serie) (1986M01 - 2008M12)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken