Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

07095: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2007) og varetype (2005=100) 1990M01 - 2021M04

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valgt 1 av totalt 376

næring/varetype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utvinning, bergverk, industri og kraft , Utvinning og utvinningstjenester , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris. Aggregeringsnivåene referer seg til næringsstandard SN2007.

statistikkvariabel

Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert

Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Brukerveiledning for statistikkbanken