Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

07095: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2007) og varetype (2005=100) 1990M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring/varetype

Totalt 9 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 366 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2020
Kontakt
Nils-Arne Krøtø Rye, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4828
nrk@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Ujustert:
indeks
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
indeks
Vekter:
promille
Referansetid
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Ujustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Basisperiode
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
2005
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
2005
Produksjonsindeks. Ujustert:
2005
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
2005
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris. Aggregeringsnivåene referer seg til næringsstandard SN2007.
statistikkvariabel
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert
Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Brukerveiledning for statistikkbanken