Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

03555: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2002) (1995=100) (avslutta serie) 1986M01 - 2008M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

måned Velg minst en verdi

Totalt 276 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2009
Kontakt
Nils-Arne Krøtø Rye, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4828
nrk@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Virkedagkorrigert:
indeks
Produksjonsindeks. Råserier:
indeks
Produksjonsindeks. Trendserier:
indeks
Referansetid
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Virkedagkorrigert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Råserier:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Trendserier:
Gjelder hele måneden
Basisperiode
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
1995
Produksjonsindeks. Virkedagkorrigert:
1995
Produksjonsindeks. Råserier:
1995
Produksjonsindeks. Trendserier:
1995
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris. Aggregeringsnivåene referer seg til næringsstandard SN2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken