Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08836: Ledige stillingar, etter næring (SN2007) (2010 - 2016)
08771: Ledige stillingar, etter næring (SN2007) (2010K1 - 2017K3)
11587: Ledige stillingar, etter næring (SN2007). Sesongjusterte tal og trend (2010K1 - 2017K3)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken