Til toppen
11587: Ledige stillingar, etter næring (SN2007). Sesongjusterte tal og trend 2010K1 - 2020K2
Sist endret
03.09.2020
Kontakt
Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
obr@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Ledige stillingar, sesongjustert:
stillingar
Ledige stillingar, sesongjustert. Endring frå kvartalet før:
stillingar
Ledige stillingar, trend:
stillingar
Prosentdelen ledige stillingar, sesongjustert:
prosent
Prosentdelen ledige stillingar, sesongjustert. Endring frå kvartalet før:
prosentpoeng
Prosentdelen ledige stillingar, trend:
prosent
Referansetid
Ledige stillingar, sesongjustert:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar, sesongjustert. Endring frå kvartalet før:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar, trend:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Prosentdelen ledige stillingar, sesongjustert:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Prosentdelen ledige stillingar, sesongjustert. Endring frå kvartalet før:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Prosentdelen ledige stillingar, trend:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 42 Valgte 1

næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 21 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tala er runda av til nærmeste 100
Trend og sesongjusterte tal for prosentdelen ledige stillingar er bruddjustert for perioden 2010-2014, pga. ny datakjelde for tal på arbeidstakarforhold frå og med 1. kvartal 2015. Talet på arbeidstakarforhold inngår i prosentdelen ledige stillingar.

Brukerveiledning for statistikkbanken