Ledige stillingar

Til toppen

11587: Ledige stillingar, etter næring (SN2007). Sesongjusterte tal og trend 2010K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 47

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-96 Alle næringar , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala er runda av til nærmeste 100 Trend og sesongjusterte tal for prosentdelen ledige stillingar er bruddjustert for perioden 2010-2014, pga. ny datakjelde for tal på arbeidstakarforhold frå og med 1. kvartal 2015. Talet på arbeidstakarforhold inngår i prosentdelen ledige stillingar.