Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08836: Ledige stillingar, etter næring (SN2007) 2010 - 2023

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Rakel Gading, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 75
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 91 31 99 06
08.02.2024 08:00
Ledige stillingar:
stillingar
Ledige stillingar (prosent):
prosent
Ledige stillingar:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar (prosent):
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-96 Alle næringar , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Ledige stillingar

Rundet av til nærmeste 100

Ledige stillingar (prosent)

Ledige stillinger i prosent av antallet stillinger (ledige stillinger og antall arbeidstakerforhold)