Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06219: Kyrkjelege fellesråd. Investeringsutgifter og driftsutgifter, etter funksjon (2003 - 2016)
05938: Kyrkjelege fellesråd. Balanse (mill. kr) (2002 - 2016)
11234: Kyrkjelege fellesråd. Løyvingsrekneskap (mill. kr) (2012 - 2016)
11235: Kyrkjelege fellesråd. Investeringsrekneskap (mill. kr) (2012 - 2016)
Avslutta tidsserier
04708: Kyrkjelege fellesråd. Rekneskapsstatistikk (mill. kr) (avslutta serie) (2001 - 2003)
05937: Kyrkjelege fellesråd. Rekneskap (mill. kr) (avslutta serie) (2002 - 2014)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken