Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

06219: Investeringsutgifter og driftsutgifter for kyrkjelege fellesråd, etter funksjon (avslutta serie) 2003 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2018
Kontakt
Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
cos@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter (mill. kr):
mill. kr
Investeringsutgifter (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter (prosent):
prosent
Investeringsutgifter (prosent):
prosent
Referansetid
Driftsutgifter (mill. kr):
31.12.
Investeringsutgifter (mill. kr):
31.12.
Driftsutgifter (prosent):
31.12.
Investeringsutgifter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for 2009 og 2010 er retta 26.6.2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken