Folke- og boligtellingen, husholdninger

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Folkemengde
09690: Folkemengde, etter husholdningsstatus, kjønn og alder (K) (B) (2011)
09506: Folkemengde, etter kjønn, alder og husholdningstype (K) (B) (2001 - 2011)
03534: Folkemengde etter husholdningstype (G) (2001 - 2011)
Personer bosatt i privathusholdninger
09505: Personer i privathusholdninger, etter kjønn, samlivsform og aldersgruppering I (K) (B) (2001 - 2011)
09507: Personer i privathusholdninger, etter kjønn, alder og husholdningsstørrelse (K) (B) (2001 - 2011)
09508: Personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn (K) (B) (2001 - 2011)
Par og personer i par
09691: Personer i par, etter parstatus, barn, og alder (K) (B) (2001 - 2011)
09692: Personer i par, etter parstatus, barn og utdanningsnivå (K) (B) (2001 - 2011)
09693: Par, etter parstatus og antall barn (K) (B) (2001 - 2011)
Husholdninger
03536: Husholdninger, etter type (G) (2001 - 2011)
Privathusholdninger
05882: Privathusholdninger, etter tallet på personer i husholdningen (1920 - 2011)
09705: Privathusholdninger, etter husholdningstype og eierstatus (K) (B) (2001 - 2011)
09509: Privathusholdninger, etter husholdningstype (K) (B) (2001 - 2011)
09510: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse og alder på eldste person (K) (B) (2001 - 2011)
09511: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (prosent) (K) (B) (2001 - 2011)
09512: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn og antall familier (K) (B) (2001 - 2011)
09707: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn og eierstatus (K) (B) (2001 - 2011)
10179: Privathusholdninger, etter eierstatus (G) (2011)
09708: Privathusholdninger, etter eierstatus (prosent) (K) (B) (2001 - 2011)
10181: Privathusholdninger, etter antall biler som disponeres (G) (2011)
09709: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn og antall biler som disponeres (K) (B) (2001 - 2011)
09710: Privathusholdninger, etter alder på eldste person, barn og antall biler som disponeres (K) (B) (2001 - 2011)
05442: Privathusholdninger, etter husholdningstype (1980 - 2011)
05452: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (1960 - 2011)
04363: Privathusholdninger, etter størrelse (G) (2001 - 2011)
Avslutta tidsserier
03225: Folkemengde, etter husholdningstype, landbakgrunn og bosted i Oslo eller landet ellers (2001)
04240: Folkemengde, etter kjønn, parstatus og aldersgrupper II (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04242: Folkemengde, etter kjønn, parstatus og aldersgrupper IV (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04243: Folkemengde, etter kjønn, parstatus og aldersgrupper V (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03154: Privathusholdninger, etter type, garasje/carport/parkeringsplass og antall biler (K) (B) (avslutta serie) (2001)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken