Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

05442: Privathusholdninger, etter husholdningstype (avslutta serie) 1980 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

husholdningstype Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.12.2012
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Måleenhet
Husholdninger:
husholdninger
Husholdninger (prosent):
prosent
Referansetid
Husholdninger:
Tellingstidspunktet
Husholdninger (prosent):
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken