Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

Til toppen

05442: Privathusholdninger, etter husholdningstype (avslutta serie) 1980 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aleneboende under 30 år , Aleneboende 30-44 år , Aleneboende 45-66 år ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000