Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05882: Privathusholdninger, etter tallet på personer i husholdningen (avslutta serie) 1920 - 2011

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
14.01.2015 10:00
Privathusholdninger i alt:
husholdninger
1 person i husholdningen:
husholdninger
2 personer i husholdningen:
husholdninger
3 personer i husholdningen:
husholdninger
4 personer i husholdningen:
husholdninger
5 personer i husholdningen:
husholdninger
6 personer i husholdningen:
husholdninger
7 personer eller flere i husholdningen:
husholdninger
Enfamiliehusholdninger (prosent):
prosent
Privathusholdninger i alt:
31.12.
1 person i husholdningen:
31.12.
2 personer i husholdningen:
31.12.
3 personer i husholdningen:
31.12.
4 personer i husholdningen:
31.12.
5 personer i husholdningen:
31.12.
6 personer i husholdningen:
31.12.
7 personer eller flere i husholdningen:
31.12.
Enfamiliehusholdninger (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Privathusholdninger i alt , 1 person i husholdningen , 2 personer i husholdningen ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1920 , 1930 , 1946 ,

Valgt 1 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000