Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

Til toppen

05882: Privathusholdninger, etter tallet på personer i husholdningen (avslutta serie) 1920 - 2011

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Privathusholdninger i alt , 1 person i husholdningen , 2 personer i husholdningen ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1920 , 1930 , 1946 ,

Valgt 1 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000